زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 پلیمر گلپایگان

دسته بندی: لوله و اتصالات
5
0 دیدگاه