زانو چپقی 1/2 2 اینچ گالوانیزه

دسته بندی: لوله و اتصالاتاتصالات گالوانیزه و دنده ای
5
0 دیدگاه