شیر یک طرفه توپیچ روپیچ تمام برنز “1

دسته بندی: لوله و اتصالاتلوله و اتصالات پنج لایهنیوپایپ (NEW PIPE)
5
0 دیدگاه