شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 1/2×20

دسته بندی: لوله و اتصالاتلوله و اتصالات پنج لایهنیوپایپ (NEW PIPE)
5
0 دیدگاه