سیفون 63 یک تکه با درپوش(با لوله 75 و طول PE) 60 cm نیوفلکس BD

دسته بندی: لوله و اتصالاتلوله و اتصالات پوش فیت (Push Fit)نیوفلکس (New Flex)
5
0 دیدگاه