زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲×۲۰ نیوپایپ

دسته بندی: لوله و اتصالاتلوله و اتصالات پنج لایهنیوپایپ (NEW PIPE)
5
0 دیدگاه